AGS Agnieszka Ihnatowicz
ul.Projektowana 13, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 5211526960
tel: 0-22 757-75-65/81
Regon: 011987259
Organ rejestrujący: Urząd Gminy Lesznowola

adres e-mail:ags@szyldy.com.pl

Numer rachunku bankowego: 
85 1140 2004 0000 3802 5452 6247 mBank